Ska Northmill ta över Trustbuddys teknik?

Förra året gick P2P-företaget Trustbuddy mycket oväntat i konkurs. Företaget har under flera år lånat ut pengar men det är inte eget kapital som lånats ut. Istället har de erbjudit en hög sparränta till de som vill investera i dessa lån. Privatpersoner kunde sätta in pengar och få en avkastning på insatt kapital på upp till 10% per år. Med tanke på att den högsta bankräntan som gått att få under flera år varit king 1% har detta lockat många. Tio gånger så högre ränta – men även en betydligt högre risk.

De insatta medlen har nämligen inte varit säkrade av den statliga insättningsgarantin och nackdelen med det fick investerarna känna av när företaget gick i konkurs. De skulder som fanns skulle betalas och de som investerat (satt in pengar för att få hög ränta) förlorade till stor del sina insatta medel. För vissa innebar det mycket stora förluster.

För de som hade lån hos TrustBuddy hände däremot inte speciellt mycket.  Konkursförvaltaren kunde antingen se dem som en möjlighet att få in pengar eller sälja lånen till ett annat kreditföretag. Det var alltså inte några lånetagare som ”slapp” lånet på grund av konkursen.

Även plattformen som låg bakom hela verksamheten verkar leva kvar. Enligt en artikel i Dagens Industri från slutet av förra året har nämligen finansbolaget Northmill valt att lägga ett bud på den P2P-teknik som Trustbuddy använde.

Northmill är ett av de större företagen på den svenska marknaden för snabblån. Detta med varumärken som Credway, Easycredit och Credigo.  Däremot har de inte någon låneverksamhet tydligt inriktad mot P2P vilket uppköpet av Trustbuddys teknik skulle kunna lösa till viss del. Att företaget väljer att även satsa på P2P känns som en självklar del då de täcker upp resterande del av vägar som går att välja för att låna de små summorna.

Kommentera